:: 26.07.2021

::


 
Новини

26.07.2021

  

Затверджено
рішенням спостережної ради
протокол №6 від 12.07.21

Порядокповідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових


послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник.


 


 

1. Споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних


документів, повідомляє кредитодавця (кредитну спілку), що його інтереси при врегулюванні


простроченої заборгованості представляє його представник з дотриманням наступного порядку.


2. Споживач вважається таким, що належним чином повідомив кредитодавця про те, що


інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості


представляє його уповноважений представник у разі дотримання наступного порядку:


2.1. Споживач зобов’язаний здійснити повідомлення кредитодавця про те, що інтереси


споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його


уповноважений представник (далі – Повідомлення ) у письмовій формі та надати належним чином


оформлені підтвердні документи.


Надання споживачем Повідомлення та належним чином оформлених підтвердних документів


в письмові формі здійснюватися за вибором споживача в один із наступних способів:


1) подання у двох примірниках Повідомлення із підтвердними документами до КС під час


особистого відвідування кредитної спілки за адресою: Львівська область, м. Стрий,


вул. Б.Хмельницького, буд. 9/16 в робочі дні з 9.00 до 18.00 чи відокремленого підрозділу (адреси


та режим робочого часу за посиланням https://vygoda.com.ua/text-filii.html).


Представники КС приймають від споживача повідомлення шляхом проставлення на


примірнику повідомлення дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по


батькові уповноваженої особи КС та проводять реєстрацію згідно з положенням про


документообіг кредитної спілки.


2) направляння рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення на адресу


кредитної спілки чи відокремленого підрозділу;


3) електронною поштою на адресу КС vygoda.cu@gmail.com з дотриманням вимог,


визначених Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", а також


з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про електронну комерцію".


2.2. Повноваження уповноваженого споживачем представника при врегулюванні


простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник мають бути


підтверджені довіреністю споживача у звичайній письмовій формі.


Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером,


виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".


Довіреність споживача повинна бути посвідчена нотаріально або іншою особою, у


визначених законом випадках. Так, якщо в довіреності представник уповноважується споживачем


для врегулювання простроченої заборгованості за споживчим кредитом на укладення правочину,


що потребує нотаріального посвідчення, довіреність має бути посвідчена нотаріально.


Довіреність фізичної особи, за зверненням якої прийнято рішення про надання їй безоплатної


вторинної правничої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), який


прийняв таке рішення.


Довіреності або інші документи, які підтверджують повноваження представника і були


посвідчені в інших державах, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку,


якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана


Верховною Радою України.

 

:: Тема дня:

  • Причини падіння курсу гривні до долара:

    загальний фон на світових ринках
    жорста привязка гривні до долара
    підвищення цін на сировину
    бездіяльність НБУ