.:: Стрийська кооперативна ініціатива ::.


Затверджено рішенням Загальних зборів
членів кредитної спілки «Вигода»
01.04.2012 (протокол №1)

СТРИЙСЬКА КООПЕРАТИВНА ІНІЦІАТИВА:
дорожня карта кредитної спілки «Вигода» - рік 2012

Головні  заходи року:
07 липня 2012 року (Міжнародний день кооперації) – Екуменічна проща до Марійського Духовного Центру в Зарваниці (Україна,Тернопільська область)
18-22 липня 2012 – Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок (м.Стрий)
18 жовтня 2012 – відзначення Міжнародного дня кредитних спілок

#

Сфери реалізації СКІ

Суть діяльності СКІ

Пропоновані програми/заходи/виконання

 

1.                    

Кредитні спілки та Церква

проведення  у співпраці із священиками місцевих парафій постійної євангелізації та духовної формації мирян - членів кредитних спілок, проведення прощ та паломництв у святі місця християнської віри, проведення спільного  молитовного служіння за майбутнє українського кредитно-кооперативного руху

 

А) розпізнання святого покровителя кредитної спілки, прийняття і поширення тексту спеціальної молитви за його заступництвом за майбутнє кредитної спілки та української кредитної кооперації

18.04.2012 - КС «Вигода» започаткувала цей процес через о.Івана БАРАБАША, духівника СКІ

09.06.2012 – Владика Тарас Сеньків, О.М., Апостольський Адмінстратор Стрийської Єпархії УГКЦ благословив Молитву за утвердження Українського кооперативного служіння у світі (текст молитви публікований на сайті www.wfucu.org.ua , а також віддав світовий український кооперативний рух під опіку Матері Божої.
 

 

Б) сприяння поширенню знань та навичок практичного християнстваприяння запровадженню євангелізаційних курсів та програм духовної формації у місцевих християнських парафіях та залученню членів кредитної спілки до участі у цих курсах і програмах, проведення священиками місцевих християнських  парафій спеціальних духовних реколекцій та катехез для членів кредитної спілки тощо)

 

В) залучення членів кредитної спілки до участі у спільних паломництвах та прощах, зокрема у рамках Зарваницької  ініціативи

КС «ВИГОДА» - 07 липня 2012 року –Екуменічна проща до Зарваниці відкрита для членів спілки, інших спілок, людей доброї волі.

 

Г) запровадження спільного молитовного служіння за майбутнє кредитної спілки та українського кредитного руху (формування духовної колегії (колегії капеланів) кредитної спілки з числа священиків місцевих християнських парафій, синхронне проведення тематичних євхаристій у місцевих парафіях у визначені дати, формування постійно діючих молитовних груп з числа членів кредитної спілки-прихожан місцевих парафій, запровадження традиції розпочинати всі заходи кредитної спілки зі спільної молитви тощо)

 

Д) наповнення практичним змістом соціального діалогу між кредитною спілкою і місцевими християнськими парафіями на основі класичних кооперативних традицій і соціальної доктрини Церкви (реалізація спільних соціальних проектів, відкриття відокремлених підрозділів при церковних приходах, розробка спеціальних фінансових продуктів для прихожан місцевих християнських парафій, залучення священиків до членства та управління кредитною спілкою тощо)

 

 КС «ВИГОДА» - членом Спостережної ради став о.Олег КОБЕЛЬ, голова комісії у справах мирян і сім`ї  Стрийської єпархії УГКЦ. Отець брав участь у стратегічному плануванні кредитної спілки. Відповідальний за комунікацію та розробку спільних продуктів із УГКЦ. 

 

За сприяння КС «ВИГОДА» вийшла у світ книга дослідника краєзнавця Романа Кирчіва «Маркіянове сузір’я»  

 

2.                    

Кредитні спілки та Особа

запровадження для членів кредитних спілок програм фінансової просвіти, курсів громадянського лідерства і доброчесного ведення бізнесу, тощо

 

А) проведення на базі членства кредитної спілки постійно діючої програми фінансової просвіти  (підготовка тренерів та регулярне проведення загальноосвітнього курсу «Плануй майбутнє», розвиток індивідуального фінансового дорадництва тощо)

 

 КС “ВИГОДА» - підготовлено і випущено у світ накладом 3000 КООПЕРАТИВНИЙ КАЛЕНДАР 2012 – ФІНАНСОВА ПРОСВІТА-ПЛАНУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ. Цим самим започаткована традиція щорічного випуску кооперативного календаря-порадника. Кооперативний календар можна переглянути на сайті  www.wfucu.org.ua. Календар можна замовити і отримати тверду копію.  

 

Б) запровадження на базі членства кредитної спілки постійно діючої програми з базової юридичної грамотності (трудове, пенсійне, земельне, житлове, податкове та інші галузі законодавства)

 

В) запровадження на базі членства кредитної спілки постійно діючої програми з підвищення якості життя (запровадження прогресивних агротехнологій при веденні особистого господарства, ознайомлення із засадами здорового харчування, підвищення базової комп’ютерної грамотності тощо)

 

КС “ВИГОДА» - розвиваємо кооператив здорового харчування «ВІРА». За рік роботи зросли до 140 членів. Постійно розширюємо асортимент продукції. Детальніше на сайті www.vira.org.ua  

 

Г) запровадження на базі членства кредитної спілки програм з розвитку особистого морального лідерства та соціально відповідального ведення бізнесу

 

Д) запровадження на базі членства кредитної спілки програм з гармонізації родинного життя

 

3.                    

Кредитні спілки та Громада

узагальнення та поширення найкращого світового та українського досвіду взаємодії кредитних спілок із громадами та проведення соціально відповідальної ринкової політики

 

А) проведення заходів, спрямованих на консолідацію громади, зокрема у рамках Зарваницької, Холодноярської та Стрийської кооперативної ініціатив (проведення загальних свят, фестивалів, творчих конкурсів, спортивних заходів, підтримка та пропагування досліджень з історії відповідної територіальної громади, сприяння відродженню притаманних громаді традицій і звичаїв тощо)

 

КС “ВИГОДА» - ініціатива проведення Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок (07-22 липня 2012 року), який включає комплекс культурно-просвітніх різнопланових заходів, що зміцнюють та будують наш український дух. Детальніше на сайті: www.wfucu.org.ua    

 

Б) здійснення благодійнитвау форматі «фонд громад» (підтримка за посередництвом благодійного фонду «Рідня» слабоспроможних, сиріт, багатодітних сімей, інших соціально вразливих категорій членів відповідної громади, підтримка місцевих громадських організацій, творчих колективів, дитячих клубів, місцевих музеїв тощо)

 

КС «ВИГОДА» - спільно із Стрийською єпархією УГКЦ створено благодійний фонд «РІДНЯ» і розпочато збір коштів на програми. Детальніше на сайті www.ridnya.org.ua 

 

В) співпраця з іншими формами самоорганізації членів  громади (кооператив здорового харчування «Віра», інші кооперативи, громадська організація «Лікарняна каса Стрийщини», Школа об’єднань співвласників багатоквартирних будинків тощо)

 

 КС «ВИГОДА» - залучення працівників, членів органів управління до роботи, навчання, координації.    

 

Г) запровадження цільових фінансових продуктів, орієнтованих на потреби громади чи окремих груп її членів (енергозбереження,  народні промисли, локальні екологічні ініціативи, земельні відносини, приватне молочне виробництво, зелений туризм тощо)

 

КС «ВИГОДА» - розроблений цікавий продукт із фермерами, розробили і добилися прийняття рішення щодо відшкодування відсотків за такими кредитами із обласного бюджету. Продовжується реалізації програми енергозбереження. КС «ВИГОДА» видає більше 50% кредитів за цією програмою у області.   

 

Д) реалізація програм соціального партнерства із професійними спільнотами (трудові колективи, професійні спілки, об’єднання чи виробничі кластери підприємців та фермерів, об’єднаня садівників, бджолярів тощо)

 

4.                    

Кредитні спілки та Історична пам`ять 

сприяння  проведенню наукових досліджень та поширенню знань в сфері історії україснької кооперації

 

А) формування оцифрованої  бібліотеки  матеріалів та досліджень з історії кооперації Стрийщини та регіонів, де діють відокремлені підрозділи кредитної спілки, з вільним доступом в мережі Інтернет

 

Б) проведення досліджень на основі архівних даних та публічна презентація на місцевому рівні історичних розвідок на тему розвитку кооперації на Стрийщині та у регіонах, де діють відокремлені підрозділи кредитної спілки, формування символічної «історичної кооперативної мапи» кредитної спілки «Вигода»

 

В) формування тематичного кооперативного календаря  кредитної спілки «Вигода» та публічне відзначення на його основі видатних дат у розвитку української кредитної кооперації

 

 КС “ВИГОДА» - підготовлено і випущено у світ накладом 3000 КООПЕРАТИВНИЙ КАЛЕНДАР 2012 – ФІНАНСОВА ПРОСВІТА-ПЛАНУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ. Цим самим започаткована традиція щорічного випуску кооперативного календаря-порадника. Кооперативний календар можна переглянути на сайті   www.wfucu.org.ua. Календар можна замовити і отримати тверду копію.  

 

Г) запровадження щорічного конкурсу та спеціальної стипендії за кращі дослідницькі роботи, виконані  в сфері історії кредитної кооперації краю

 

Д) сприяння запровадженню у навчальних закладах Стрийщини та регіонів, де діють відокремлені підрозділи кредитної спілки, спецкурсів та лекторіїв з історії української кооперації

 

5.                    

Кредитні спілки та Суспільство

сприяння поширенню знань серед всіх прошарків населення  про суть і місце класичної кооперації у сучасному  суспільстві

А) проведення прес турів у кредитну спілку представників центральних та місцевих ЗМІ

 

КС «ВИГОДА» - у рамках підготовки до Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок ця робота проводиться

 

Б) проведення головним офісом та відокремленими підрозділами кредитної спілки «днів відкритих дверей», «публічних соціальних звітів, інших публічних акцій, орієнтованих на інформування громадськості про суть та форми діяльності кредитної спілки

 

КС «ВИГОДА» - традиційні свята: 14 червня – ДЕНЬ ВИГОДИ, перша субота липня – ПРОЩА до ЗАРВАНИЦІ (Міжнародний день кооперативів), 24 серпня – ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, дні міст, де працює КС, третій четвер жовтня – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КС, щорічна участь у КНИЖКОВІЙ ТОЛОЦІ.

 

В) проведення цільових презентацій діяльності  кредитної спілки для представників  влади, духовенства, наукових та мистецьких кіл, трудових колективів, бізнесу, активу профспілок, громадських організацій тощо

 

Г) пропагування кооперативних принципів та цінностей у суспільному житті через проведення спеціальних інформаційних та освітніх акцій із залученням представників  місцевої інтелектуальної та творчої еліти

 

КС «ВИГОДА» - один із найкращих способів, який ми використовуємо цього роду Фестиваль УКС. Детальніше на сайті: www.wfucu.org.ua 

 

Д) проведення у Стрию Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок з метою публічного  представлення і пропагування кооперативних ідей та кращої практики діяльності кредитних спілок в рамках Стрийської кооперативної ініціативи

 

КС “ВИГОДА», детальніше на сайті: www.wfucu.org.ua 


:: Тема дня:

  • Причини падіння курсу гривні до долара:

    загальний фон на світових ринках
    жорста привязка гривні до долара
    підвищення цін на сировину
    бездіяльність НБУ